Projekty unijne

ue
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 1 oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii,
działanie 1.4: Wsparcie projektów celowych

DOTACJE NA INNOWACJE

„Opracowanie technologii wytwarzania produktów nowej generacji na bazie odpadów organicznych”.

 

EKOS Poznań Spółka z o.o. rozpoczęła w kwietniu 2011r. realizację projektu p.n. „Opracowanie technologii wytwarzania produktów nowej generacji na bazie odpadów organicznych”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską, z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 1 oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii, działanie 1.4: Wsparcie projektów celowych.

Nazwa beneficjenta: EKOS Poznań Sp. z o.o.
Wartość projektu: 8 683 745,60 zł
Udział Unii Europejskiej: 4 679 832,25 zł
Okres realizacji: 01.04.2011 – 30.04.2015r

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Dane kontaktowe:

LABORATORIUM EKOS
ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań

tel: (061) 871 85 19
fax: (061) 871 85 01
tel kom: 697 989 985

e-mail: laboratorium@ekos.poznan.pl

Mapa dojazdu