Projekt WRPO

znak12345

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 „Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji” – schemat II Infrastruktura badawczo-rozwojowa, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 „Wprowadzenie nowych usług badawczych dla firm z sektora MSP
(poprzez rozbudowę i doposażenie laboratorium)”.
 

 

Nazwa beneficjenta: EKOS Poznań Sp. z o.o.
Wartość projektu: 778 782,42 zł
Udział Unii Europejskiej: 544 684,81 zł
Okres realizacji: 01.11.2014 – 30.06.2015 r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Dane kontaktowe:

LABORATORIUM EKOS
ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań

tel: (061) 871 85 19
fax: (061) 871 85 01
tel kom: 697 989 985

e-mail: laboratorium@ekos.poznan.pl

Mapa dojazdu