Reklamacja

Szanowni Państwo,

W celu najwyższego poziomu świadczenia usług, Laboratorium EKOS informuje że każdemu Klientowi lub osobie trzeciej przysługuje prawo do złożenia skargi.

Skarga może zostać złożona w formie pisemnej – stosowny formularz dostępny jest na stronie internetowej (poniżej) oraz telefonicznie.
O możliwości złożenia skargi klient informowany jest również zapisem na zleceniu wykonania badań i sprawozdaniu z badań.

Warunki składania skarg są następujące:

  • Skarga może być złożona w każdej chwili w trakcie realizacji zlecenia i do 14 dni od zakończenia realizacji (za zakończenie realizacji zlecenia przyjmuje się datę wystawienia sprawozdania z badań). Skarga od strony trzeciej może być złożona w dowolnej chwili, jednak nie później niż w przeciągu 14 dni od zaistnienia przedmiotu (przyczyny) skargi.
  • W ciągu 14 dni od daty zarejestrowania skargi Laboratorium zawiadamia skarżącego w formie pisemnej o planie jej rozpatrzenia.
  • Kierownik Laboratorium pisemnie informuje składającego skargę o postępie prac i ich wyniku.
  • Laboratorium powiadamia formalnie składającego skargę o zakończeniu rozpatrywania skargi.
  • Na pisemne życzenie klienta Laboratorium udostępni procedurę Zintegrowanego Systemu Zarządzania P-06 „Reklamacje od klienta”.

Pobierz Formularz złożenia skargi (*.pdf)


Dane kontaktowe:

LABORATORIUM EKOS
ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań

tel: (061) 871 85 19
fax: (061) 871 85 01
tel kom: 697 989 985

e-mail: laboratorium@ekos.poznan.pl

Mapa dojazdu